دل آرام شوهر

زن باید در محیط خانه، دل آرام شوهر و فرزندانش باشد؛ مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد؛ در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنکته و مهر آمیزش، فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت کند؛ انسان های بی عقده، انسان های خوش روحیه، انسان های سالم از لحاظ روحی و اعصاب، در دامان او پرورش پیدا کنند و مردان و زنان و شخصیت های جامعه را به وجود آورد.
مقام معظم رهبری
اهمیت وجود زن
زن در داخل خانواده، عزیز و مکرم و محور مدیریت درونی خانواده است؛ شمع جمع افراد خانواده است؛ مایه انس و سکینه و آرامش است.
کانون خانواده که حوضچه آرامش زندگی پرچالش و پرتلاش هر انسانی است، به وجود زن آرام می گیرد و سکینه و اطمینان پیدا می کند.
مقام معظم رهبری
نقاط قوت
زن با نقاط قوت زنانه خود -که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته و مخصوص زن است- همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکاء به خداوند، و همراه با عفت و پاکدامنی -که فضای پیرامون او را نورانیت می بخشد- می تواند در جامعه یک نقش استثناییِ را ایفا کند؛ که هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست.
مقام معظم رهبری
اختصاصات اسلام
مرد تنها و زن تنها که همه عمر را به تنهایی می گذرانند، از دید اسلام یک چیز مطلوبی نیست. مثل یک موجود بیگانه است در مجموعه ی پیکره انسانی. اسلام این طور خواسته که خانواده، سلول حقیقی مجموعه ی پیکره جامعه باشد نه فرد تنها.
این هم از اختصاصات اسلام است، هر چه زود تر بهتر. زود که می گوییم یعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز می کنند به داشتن همسر.
مقام معظم رهبری
جایگاه زن
زن به یک جایگاه مصنوعی و تصنعی و تشریفاتی احتیاج ندارد؛ جایگاهی که دون شأن متانت و سکینه و آرامش روحی اوست. در طبیعت الهی زن، آن چنان لطافت و زیبایی و گرمای محبتی وجود دارد که می تواند هم خود را و هم محیط پیرامون خود را به طرف معنویت، پیشرفت و علو مقامات علمی و عملی سوق دهد و پیش ببرد.
مقام معظم رهبری
همدیگر را بهشتی کنید!
در سال های دشوار مبارزات و انقلاب، خیلی از زن ها شوهران خود را بهشتی کردند. مردها رفتند در جبهه های گوناگون و خطرات را متحمل شدند. این زن ها در خانه ها دچار تنهایی و غربت گشتند، اما زبان به شِکوه باز نکردند...
می توانید همدیگر را اهل بهشت کنید، همدیگر را سعادتمند کنید، همدیگر را در راه تحصیل علم، کمال، پرهیزگاری، تقوی و ساده زیستی کمک کنید.
مقام معظم رهبری
مرز زن و مرد
در کشور ما مرز بین زن و مرد وجود دارد. معنای آن مرز هم این نیست که زنان و مردان در یک محیط تحصیل نکنند، در یک محیط عبادت نکنند، در یک محیط کار نکنند و در یک محیط خرید و فروش نکنند -که این قبیل موارد، فراوان است- بلکه معنایش این است که حد و حدودی در اخلاق معاشرتی خودشان قائل باشند و این کار بسیار خوبی است.
مقام معظم رهبری
جایگاه والا
تجلیل از مقام فاطمه ـ (س) تکریم ایمان، تقوا، علم، ادب، شجاعت، ایثار، جهاد، شهادت و در یک کلمه مکارم اخلاق است که پدر بزرگوارش براى آن مبعوث شد و آنگاه که فاطمه را پاره تن خویش معرفى مى کند، به جهانیان مى آموزد که جلوه والاى کرامت انسان و اخلاق اسلام را در این چهره مقدس جستجو کنند و مادران جهان، شعاعى از این خورشید درخشان برگیرند و کانون حیات انسانها را گرم و روشن سازند.
مقام معظم رهبری
بستن راه نفس
در دورانی که راه فتوحات و غنایم باز شده بود، دختر پیغمبر ذره ای از لذت های دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی را که دل دخترهای جوان و زن ها متوجه آن هاست، به خود راه نداد.
عبادت فاطمه زهرا، سلام الله علیها، یک عبادت نمونه است.»
مقام معظم رهبری
جمع بین وظایف
در زندگى معمولى حضرت زهرا یک نکته مهم است و آن جمع بین زندگى یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر و فرزندان و انجام وظایفش در خانه از یک طرف و بین وظایف یک انسان مجاهد، غیور، خستگى ناپذیر دربرخوردش با حوادث مهم بعد از رحلت پیامبر که به مسجد مى آید و سخنرانى و موضعگیرى و دفاع میکند و حرف میزند و یک جهادگر به تمام معنا و خستگى ناپذیر و محنت پذیر و سختى تحمل کن است از طرفى دیگر.
مقام معظم رهبری
بشریت یکجا مرهون فاطمه زهرا
فیوضات فاطمه ى زهرا، به مجموعه ى کوچکى که درمقابل مجموعه ى انسانیت، جمع محدودى به حساب مى آید، منحصر نمیشود. بشریت یکجا مرهون فاطمه ى زهراست - و این گزاف نیست؛ حقیقتى است - همچنان که بشریت مرهون اسلام، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم است. روزبه روز نور اسلام و معنویت فاطمه ى زهرا آشکارتر خواهد شد و بشریت آن را لمس خواهد کرد.
مقام معظم رهبری
بنای آفرینش
اگر بنای آفرینش انسان و جهان را به دو بخشِ کارهای ظریف و ریزه کاری و بخشِ کارهای مستحکم -و به تعبیر سازندگان بناها، سفتکاری - بگذاریم، بخش اول که ظریف کاری ها و ریزه کاری ها و رشته رشته پروردن احساسات و عواطف بشر است، در اختیار زن است. گناه بزرگ تمدن مادی، تضعیف و گاهی به فراموشی سپردن این نقش است.
مقام معظم رهبری
پشتوانه ی حرکت مرد
زنان کشور ما در طول مدت انقلاب، پشتوانه حرکت مردها بودند. اگر احساسات و ایمان قوی زن ها نبود، شاید بسیاری از مردهای ما این قدرت را پیدا نمی کردند که در میدان های سخت مبارزات گوناگون حضور داشته باشند. امروز هم همان مسوولیت بر دوش خانم هاست.
مقام معظم رهبری
مرد و زن موظفند
همه باید برای حرکت و تلاش در راه خدا، خود را آماده نگهداریم. در این جهت، زن و مرد هم فرقی نمیکند؛ مردان هم موظفند، زنان هم موظفند؛ مردان هم باید علم و دانش را تحصیل کنند، زنان هم باید علم و دانش را تحصیل کنند؛ مردان هم باید تا آن جا که می توانند، در راه سازندگی کشور تلاش کنند، زنان هم باید در راه سازندگی کشور -و بخصوص سازندگی نسل نو- تا آن جا که می توانند، تلاش کنند.
مقام معظم رهبری
ضامن تعالی انسان
در حین بلا، انسان به خدا متوجه می شود
اما وقتی بلا رفع شد، یادش می رود، کأنه از خدا چیزی نخواسته!
در قرآن، مکررا این گلایه از انسان ها شده. خب، این حرکت را متوقف می کند.
برادران و خواهران، در همه حال از خدا کمک بخواهید. این ضامن تعالی انسان است.
مقام معظم رهبری
تجملات نه!!!
اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زیاده روى و اسراف و ریخت و پاش نباشد، اگر حرص و افزون طلبى در امور مادى نباشد، این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل مى شود.
با تجملات زیادی، جامعه زیان می کند، تجملات برای یک جامعه، مضر و بد است.
...باید بنا را بر سادگی گذاشت.
مقام معظم رهبری
مهم ترین کار
این عاطفه اى که زن و مرد نسبت به هم ابراز می کنند، به آرامش درونى خانواده کمک می کند. اینجاست که زن یک نقش اساسی ایفا می کند. بعضی ها خیال می کنند اگر زنی کارش عبارت از همان کار داخل خانه باشد، این اهانت به زن است؛ نه، این هیچ اهانت نیست؛ بلکه مهم ترین کار براى زن، این است که زندگى را سر پا نگه دارد.
مقام معظم رهبری
وظیفه مادر
یکى از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با عواطف، با تربیت صحیح، با دل دادن و رعایت و دقت، آن چنان بار بیاورد که این موجود انسانى -چه دختر و چه پسر- وقتى که بزرگ شد، از لحاظ روحى، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتارى، بدون احساس ذلت و بدون بدبختی ها و فلاکت ها و بلایایى که امروز نسل هاى جوان و نوجوان غربى در اروپا و امریکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد.
مقام معظم رهبری
ظلم به کودک
حقوق کودکان را تضییع کردن، فقط به این نیست که انسان به آن ها محبت نکند.
سوء تربیت ها، بی اهتمامی ها، نرسیدن ها، کمبود عواطف و از این قبیل چیزها هم ظلم به آن هاست.
کودک ذخیره ارزشمندى براى هر جامعه است.
مقام معظم رهبری
راه را برای زوج های بعدی باز کنید
متاسفانه این پرداختن به تشریفات ازدواج و مهریه های گران و جهیزیه های سنگین و مجالس آنچنانی خیلی اخلاق ها را فاسد کرده است شما دختر ها پسر ها که عروس و داماد می شوید پیش قدم شوید بگویید ما این جوری نمی خواهیم وقتی جامعه مشکل دارد وقتی در جامعه فقیر هست باید انسان ملاحظه کند.
مقام معظم رهبری
صبور در حوادث
زنان ما باید بدانند که همین آگاهی، معرفت، صبر و تحمل آنان ناشی از بینش اسلامی حضرت زینب(س) بود که توانست حادثه کربلا را این چنین بزرگ و ماندگار در تاریخ نگه دارد و دستاوردهای عظیم معنوی و تاریخی این حادثه را ماندگار سازد.
مقام معظم رهبری
شرکت در میادین علمی، اجتماعی و سازندگی
ما معتقدیم که زنان در همه جامعه بشری قادرند و باید فرصت پیدا کنند که در حد سهم خود تلاش و مسابقه خویش را در پیشرفت های علمی، اجتماعی و سازندگی و اداره این جهان به عهده بگیرند. از این جهت میان مرد و زن تفاوتی نیست.
مقام معظم رهبری
روش تربیت
بهترین روش تربیت فرزند، این است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش پیدا کند.
زنانى که فرزند خود را از چنین موهبت الهى محروم مى کنند، اشتباه مى کنند؛ هم به ضرر فرزندشان، هم به ضرر خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کرده اند. اسلام، این را اجازه نمى دهد.
مقام معظم رهبری
فضای خانواده
باید همواره همه اعضای خانواده، به زنان با دیده تکریم و احترام رفتار کنند و باید فضای خانواده به گونه ای باشد که فرزندان دست مادران خود را ببوسند.
جامعه سالم
اگر خانواده ها صحیح، قوی، سالم، بی انحراف و طبق سنت الهی تشکیل بشوند، آن وقت جامعه، جامعه ی سالمی خواهد بود.
مقام معظم رهبری
ضیافت خاص
ماه رمضان، درحقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند، بر سر سفره پروردگار کریم می نشینند. این، غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسان ها، بلکه همه موجودات عالم از آن بهرمندند؛ این ضیافت خاصان پروردگار است.
مقام معظم رهبری
رعایت سادگی
در همه امور زندگی سادگی را رعایت کنید. اولش هم از سادگی مراسم ازدواج است. اگر ساده برگزار کردید قدم بعدی اش هم می شود ساده و گرنه شما که رفتید مجلس مثل اعیان گرفتید دیگر نمی توانید بروید در خانه کوچک با وسایل مختصری زندگی کنید.
از اول زندگی، پایه اش را براساس سادگی و ساده زیستی بگذارید تا زندگی بر خودتان، بر کسانتان و بر مردم جامعه ان شاءالله آسان شود.
مقام معظم رهبری
ماه رمضان، ماه مبارکی است. برکات رمضان، از خودِ آحاد و افراد مسلمانی که می خواهند در ضیافت الهی در این ماه وارد شوند، شروع می شود؛ از دل ها شروع می شود. اوّلین حقیقتی که تحت تأثیر برکات این ماه قرار می گیرد، دل و جان مؤمنین و روزه داران و وارد شوندگان به عتبه مقدّس و مبارک این ماه است. از طرفی روزه این ماه، از طرفی تلاوت قرآن در این ماه و از طرفی اُنس با ادعیه ای که در این ماه وارد شده است، انسان را در معرض تزکیه و تهذیب و تصفیه باطنی قرار می دهد.
مقام معظم رهبری
ایمان آگاهانه
عنصر اصلی تشکیل خانواده زن است، نه مرد.
زن مسلمان باید در راه فرزانگی و علم و در راه خودسازی معنوی و اخلاقی تلاش کند.
آنچه زن ایرانی را به عنصری انقلابی، سیاسی، آگاه و مبارز تبدیل کرده است ایمان آگاهانه است.
مقام معظم رهبری
دلیل روزه گرفتن
روزه براى خاضع کردن و مهار کردن همین روح بهیمیّت در آدمى است. نماز براى خاضع کردن انسان اسـت. همه حرکات و سکنات و عمل و سکون و اقدام و هر آنچه در اسلام است، براى این است که ما بر نفس‍ خودمان تسلط پیدا کنیم. بتوانیم بر سر این فیل وحشى که در درون و در وجود ماست، چکش نصیحت و موعظه و ذکر و تکالیف الهى را بکوبیم و آن را رام کنیم.
مقام معظم رهبری
احکام اسلامی
در تشکیل خانواده و در حفظ آن باید احکام اسلامی را رعایت کرد تا خانواده، سالم و در اوج باقی بماند. از این رو، در خانواده های دین دار که زن و شوهر به این حدود اهمیت می دهند، سال های متمادی بدون ناخرسندی با هم زندگی می کنند. محبت زن و شوهر به هم باقی می ماند و جدایی شان از هم سخت است و دل در گرو محبت یکدیگر دارند.
مقام معظم رهبری
عضو اصلی
در قبل از انقلاب، بخاطر ورود فرهنگ هاى اروپایى، حقیقتا خانواده، آن اصالت و ارزش و عظمتی را که در اسلام و فرهنگ سنتى ما دارد، دیگر نداشت. در خانواده همسر و مادر عضو اصلی است. زن در این مجموعه، جای بسیار اساسی و رفیعی دارد. به همین خاطر، وقتی اصل خانواده -یعنی زن - متزلزل است، در آن جا هیچ چیزی در جای خودش قرار ندارد.
مقام معظم رهبری
حضور در اجتماع و جامعه
مسئولیت حضور در جامعه و فهمیدن دردهای عمومی جامعه و سعی در علاج دردها، مخصوص مرد و یا مخصوص زن نیست. زن ها هم نمی توانند شانه شان را از بار این مسئولیت خالی کنند. اگر زن ها بخواهند در این زمینه کاری انجام بدهند -که البته هم باید انجام بدهند- محدودیتی وجود ندارد.
مقام معظم رهبری
ظلم به زن
چنانچه نگذارند زن به تحصیلات صحیح و به علم و معرفت دست پیدا کند، این ظلم است. اگر شرایط طوری باشد که زن بخاطر کار زیاد فرصت پیدا نکند به اخلاق خود، به دین و معرفت خود برسد، این ظلم است.
مقام معظم رهبری
ارزش معنوی
همه ارزش های معنوی را می توان از درون کانون گرم خانواده - که محور آن، زن خانواده است - بیرون کشید و معنویات را در سطح جامعه گستراند.
زن و ورزش...
ورزش زنان، کار لازمى است. زنان هم نصف جمعیت کشورند؛ باید ورزش بکنند؛ اما محیط ورزش زنان، بایستى به گونه یى باشد که با حدود اسلامى، مطلقا تضادی پیدا نکند.
مقام معظم رهبری
توانایی زن ها
زنى که اهل تدبیر باشد، مرد را رام خودش می کند. این مثل این است که یک نفرى بتواند یک شیر درنده را افسار بزند، سوارش بشود؛ این معنایش این نیست که او از لحاظ جسمى از این شیر قوى تر است، معنایش این است که توانسته این اقتدار معنوى را به کار ببرد؛ زن ها این توانایى را دارند، منتها با ظرافت.
مقام معظم رهبری
مسأله ارزشی
باید گوهر انسانی در زن و مرد رشد پیدا کند، این یک مسأله ارزشی است... مسأله حجاب مسأله ای است که اگر چه مقدمه است برای چیزهای بالاتر، اما خود یک مسأله ارزشی است. ما که روی حجاب این قدر مقیدیم به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاه های بسیار لغزنده ای که سر راهش قرار داده اند نشود.
مقام معظم رهبری